குறளும் நிகண்டுகளும்

September 30, 2017 Editor 0

  இன்றைய அகராதிகளுக்கு முன்னோடி நிகண்டுகள். நிகண்டு வடமொழிச் சொல். இதன் தமிழ்ச் சொல் “உரிச்சொற்பனுவல்” என்பது. சொற்பொருள் களஞ்சியங்களாகத் திகழும் நிகண்டுகள் மொழி வளர்ச்சிக்கும், மொழி ஆர்வலர்க்கும் பெரும் துணையாகவிருப்பன. பழமைக் கழிவதும், […]

No Image

அட்சய திருதியை

September 11, 2017 Editor 1

ஆதிபகவன் நிகழ்க்கால சமணத் தீர்த்தங்கரர்களில் முதல் தீர்த்தங்கரராக திகழ்பவர் ஆதிபகவன் என்றழைக்கப்படும் ரிஷபதேவராவார். இப்பரத கண்டத்தின் முதல் சக்கரவர்த்தியாக திகழ்ந்தவரும் இவரே ஆவார். இவர் காலத்தில் தான் போகபூமி, கருமபூமியாக மாறியது. போக காலத்தில் மக்கள் உழைப்பு […]