இல்லற இயலும் சமணமும்

October 1, 2017 Editor 0

  சமண அவதூறுகள் 2 இல்லற இயலும் சமணமும்! சமணம் இல்லறத்தை வெறுத்தது! – அவதூறு 2 சமணத்தை நோக்கி வீசப்படும் கேள்விகளில் இதுவும் ஒன்று. ஏன் மெத்தப் படித்தவர்களையும் மயங்க வைத்த கேள்வியும் இதுதான். […]