ஓம் அல்லது ஓங்காரம்

September 1, 2017 Editor 0

  ஓங்காரம் என்னும் பஞ்சபரமேஷ்டி வித்தியாரம்பக் காலங்களில் ஓம் என்னும் அஷரத்தை சொல்ல, சொல்லிக் குழந்தைகளுக்கு எழுத்தை எழுதச் சொல்லிக் கொடுப்பார்கள் உபாத்தியாயர்கள். சிறுவனாகயிருந்தபோது ஓம் என்பதற்கான முழுப் பொருள் எனக்கு தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. […]

ஜினவாணி -1

September 1, 2017 Editor 0

ஜினவாணி (சரஸ்வதி) உபாத்தியாயர் மற்றும் ஜினசுருதி கல்விக்கு ஏற்றம் கொடுத்து இவ்வுலகில் மனிதம் நிலைப் பெற முயன்ற சமயங்களில் சமணம் முதன்மையானது என்றால் அது மிகையாகாது! சமணத்தில் கற்றல், கற்பித்தல் ஆகிய செயல்கள் புண்ணியச் […]