ஸ்வஸ்திகம்

September 30, 2017 Editor 0

  பாரத சமயங்களில் மிகப் புனித சின்னங்களுள் இந்த ஸ்வஸ்திகமும் ஒன்று. இச்சின்னத்தை எல்லா பாரத சமயங்களும் மங்கல சின்னமாக கருதினாலும், சமணத்தில் இதற்கு ஒரு தனியிடம் உண்டு. நிகழ்க் கால ஏழாவது தீர்த்தங்கரரின் […]

குறளும் நிகண்டுகளும்

September 30, 2017 Editor 0

  இன்றைய அகராதிகளுக்கு முன்னோடி நிகண்டுகள். நிகண்டு வடமொழிச் சொல். இதன் தமிழ்ச் சொல் “உரிச்சொற்பனுவல்” என்பது. சொற்பொருள் களஞ்சியங்களாகத் திகழும் நிகண்டுகள் மொழி வளர்ச்சிக்கும், மொழி ஆர்வலர்க்கும் பெரும் துணையாகவிருப்பன. பழமைக் கழிவதும், […]

No Image

தமிழ்ச் சமணர்களின் தமிழ்த் தொண்டு!

September 11, 2017 Editor 0

சமணரின் தமிழ் தொண்டு! தமிழ்ச் சமணரின் தமிழ்த் தொண்டு மிக சிறப்புடைத்து. பன்முகப்பட்டது. தமிழ்நாட்டைப் பொருத்தவரை, தமிழ் மீது சமணர்கள் (சைனர்கள்) காட்டிய அக்கறை மிக பெரியது. பிறநாட்டு நல்லறிஞர் சாத்திரங்களைத் தமிழில் கொண்டு […]

No Image

அட்சய திருதியை

September 11, 2017 Editor 1

ஆதிபகவன் நிகழ்க்கால சமணத் தீர்த்தங்கரர்களில் முதல் தீர்த்தங்கரராக திகழ்பவர் ஆதிபகவன் என்றழைக்கப்படும் ரிஷபதேவராவார். இப்பரத கண்டத்தின் முதல் சக்கரவர்த்தியாக திகழ்ந்தவரும் இவரே ஆவார். இவர் காலத்தில் தான் போகபூமி, கருமபூமியாக மாறியது. போக காலத்தில் மக்கள் உழைப்பு […]

No Image

ஜைன நூற்களில் இறை வணக்கம்

September 11, 2017 Editor 0

திருக்குறள்: அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு. அருங்கலச் செப்பு: குற்றமொன் றின்றிக் குறையின் றுணர்ந்தறம் பற்ற வுரைத்தா னிறை. நீலகேசி: நல்லான் வணங்கப் படுவான் பிறப்பாதி நான்கும் இல்லான் உயிர்கட்கு […]

No Image

சமண வழிபாடு – விளக்கம்

September 11, 2017 Editor 0

சமண வழிபாடு – விளக்கம் சமணம் நாத்திகச் சமயம்! சமணர்களுக்கு இறை வழிபாடு இல்லை! என்பன போன்றக் கருத்துக்கள் சமணத்தின் மீது தொன்றுத் தொட்டு கூறப்பட்டு வரும் பழிப்புரைகள். அவ்வகையான பழிப்புரைகள் திட்டமிட்டு பரப்பப்பட்டதா? […]

No Image

தொல்காப்பியர்

September 11, 2017 Editor 0

தொல்காப்பியர் தமிழில் தோன்றிய இலக்கண நூற்களில் மிக தொன்மை வாய்ந்தது தொல்காப்பியமாம். எனவே செந்தமிழின் முதல் இலக்கண நூல் இது என்பதில் ஐயமில்லை. இதன் ஆசிரியர் தொல்காப்பியர் என்பார். இவர் காலத்தை நிச்சயித்து கூற […]

No Image

நீலகேசியின் நையாண்டி!

September 11, 2017 Editor 0

நீலகேசியின் நையாண்டி!”நீலகேசி” என்னும் நூல், ஐஞ்சிறுங் காப்பியங்களில் ஒன்றெனப் போற்றப்படுகிறது. இந்நூல் தருக்க வகையைச் சார்ந்தது. இதன் ஆசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை. இந்நூலுக்கு “சமய திவாகர வாமன முனிவர்” என்பார் உரை எழுதியுள்ளார். இந்நூல் […]

No Image

அறவாழி அந்தணன்

September 11, 2017 Editor 0

அறவாழி அந்தணன் மலர்மிசை ஏகினான் என்ற கட்டுரையை எழுதிய போது தனிப்பட்ட மடல்கள் நிறைய வந்தன. சில பாராட்டியும் சில எதிர்த்தும் வந்தன. ஒரு அன்பர் அறவாழி அந்தணன் என்ற தொடர் அருகனுக்கு எவ்வாறு […]

No Image

சமண சிற்ப விளக்கம்

September 11, 2017 Editor 0

சமண சிற்ப விளக்கம்இந்திய சமயங்களை இரண்டு பெரும் பிரிவுகளில் அடக்கலாம். ஒன்று பிராமண சமயங்கள், மற்றொன்று சிரமண சமயங்கள். இதில், ஜைனமும், பெளத்தமும் சிரமண சமயப் பிரிவுகளை சேர்ந்தன. பொதுவாக இந்திய சமயங்கள் புறத்தே […]